Jak zachránit Cibulku?

Záchrana zámečku Cibulka je pro mě jedním z nejvýraznějších témat, která ve svém senátním obvodu řeším. 24. června, na svatého Jana, jsem uspořádal v parku Cibulka akci s pohádkovou trasou pro děti, abych více podpořil aktivity pro veřejnost pořádané v parku a zároveň opět přitáhl pozornost k neutěšenému stavu zámečku. Přestože akce byla velice povedená, pro záchranu Cibulky je třeba udělat daleko více.

Rozhodl jsem se proto podat podnět na stavební úřad městské části Praha 5, aby prošetřil stav budovy a případně nařídil vlastníkovi nemovitosti nezbytné udržovací a opravovací práce. O tomto svém podnětu jsem informoval i starostu a místostarostu Prahy 5, kterým jsem též zaslal petiční archy za záchranu Cibulky. Petice požaduje po dotčených orgánech tyto nezbytné kroky:

  • důslednou a intenzivní komunikaci s majitelem usedlosti směřující k co nejdřívějšímu provedení rekonstrukčních prací,
  • aplikování zákonných sankcí za porušení povinností kladených zákonem o státní památkové péči a za nedodržení případných doporučení k provedení oprav a dalších opatření,
  • pokud by nebylo možné dosáhnout dohody s majitelem, vyzýváme příslušné orgány i politickou reprezentaci k zahájení procesu vyvlastnění a rekonstrukce zámečku na náklady státu.

Mým dalším záměrem je obrátit se s těmito požadavky na Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a na Památkovou inspekci Ministerstva kultury.


1 komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • published this page in Novinky 2017-07-11 12:01:13 +0200