Zákon o výkonu vazby

Česká republika dle mého názoru již dlouho potřebuje změnu právní úpravy výkonu vazby. Poměry výkonu vazby v České republice jsou tristní. A to přesto, že ve vazbě se v nemalém procentu případů ocitají i lidé nevinní, tedy později zproštění obžaloby soudem.

Výkon vazby v České republice rozhodně neodpovídá poměrům demokratické země 21. století. A to zejména v otázkách hygieny, kontaktu s rodinnou a podobně. Dokonce podmínky výkonu vazby jsou horší než vlastního výkonu trestu odnětí svobody. A to přesto, že ve vazbě se ocitne i určité nemalé procento lidí nevinných. O neodpovídajících podmínkách výkonu vazby se ví již dvacet let. Ale mluvit se o nich začne na půdě Parlamentu ČR pouze ve chvíli, kdy se ve vazbě ocitne nějaký politik.   

Chci se zasadit o zlepšení podmínek vazby tak, aby byly důstojné. Aby zejména v případě osob nevinných (později zproštěných obžaloby) neznamenal výkon vazby jejich osobní likvidaci. Zejména v důsledku ztráty kontaktu s rodinnou.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.