Klíčové zákony

Stal jsem se senátorem, abych prosazoval zákony zajišťující spravedlivý stát a spravedlivou společnost. Podívejte se, jaké klíčové zákony aktuálně podporuji či naopak, proti kterým brojím.

Zákon o financování politických stran

Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. Skutečný původ peněz ale většinou není možné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran tak často dochází k „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí.

Zákon o výkonu vazby

Česká republika dle mého názoru již dlouho potřebuje změnu právní úpravy výkonu vazby. Poměry výkonu vazby v České republice jsou tristní. A to přesto, že ve vazbě se v nemalém procentu případů ocitají i lidé nevinní, tedy později zproštění obžaloby soudem.