Zbraně ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jednomyslně schválil můj návrh stanoviska k petici proti regulaci zbraní ze strany EU. A taky se mnou jako zpravodajem výboru souhlasil a doporučil Senátu Parlamentu ČR zamítnout návrh novely ústavního zákona O bezpečnosti ČR. Pravděpodobně tak zase dostanu naloženo z obou stran. Ale mám své názory a nebojím se za nimi si stát.

Zde je text mého stanoviska k petici, se kterým se výbor ztotožnil:

S t a n o v i s k o 

k Petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Senátní tisk č. 189

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

1. konstatuje,

-​ že je v zájmu evropských zemí koordinovat úpravu národních zbraňových zákonů, při společném postupu v boji proti terorismu a ochrany obyvatel před teroristy;

-​ že některé body Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní zjevně nesledují a nemohou naplnit účel boje proti terorismu. Zejména v částech omezujících, či regulujících držení zbraní, které k teroristickým útokům nikdy nebyly použity. A jejich charakter je ani do budoucna k páchání teroristických útoků nepředurčuje;

-​ že některé body směrnice více než boj proti terorismu sledují cíl odzbrojení veřejnosti na úroveň, která je obvyklá v některých členských zemích EU;

-​ že zbraňová legislativa České republiky je zcela přiměřená a správná. Reflektující, jak v České republice tradiční právo držet zbraň pro ochranu života, zdraví a majetku, tak aktuální hrozby plynoucí z teroristických útoků;

-​ že není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu.

2. doporučuje,

- aby vláda při přípravě zákona implementujícího Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní důsledně dbala na ochranu práv oprávněných držitelů zbraní, zejména pak u těch částí směrnice, kde omezující či zakazující ustanovení zjevně nemají souvislost s avizovaným bojem s terorismem.

 

Zároveň zde usnesení k návrhu novely ústavního zákona:

96. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 15. listopadu 2017

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Senátní tisk č. 165

Po vystoupení zpravodaje senátora Václava Lásky a po rozpravě

VÝBOR

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR zamítnout návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;

 

 


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.