Spravedlnost a účinné zákony.

Na půdě Senátu prosazuji transparentní politiku a spravedlivé zákony.

Připojte se k petici

Petice proti výstavbě Polyfunkčních domů u Obchodního centra Lužiny

Jsem senátor a jsem na to hrdý

13. 09. 2017 Poté, co jsem ukončil svou krátkou stranickou epizodu, dost lidí očekávalo, v jaké nové partaji se to před sněmovními volbami vynořím, jakou partaj podpořím, za koho budu do Sněmovny kandidovat. Jak to tak bývá, mým slovům, že teď mě zajímá jenom Senát, nikdo nevěřil. Hledaly se složitější konspirace. A vidíte....

Zpráva o situaci Kurdů v jihovýchodním Turecku

13. 09. 2017 V květnu tohoto roku jsem předložil Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost zprávu o pokračujících represích proti kurdskému obyvatelstvu na jihovýchodě Turecka. Na základě této zprávy výbor přijal usnesení, ve kterém mimo jiné konstatuje, že "všechna bezpečnostní opatření musí být prováděna v souladu se zásadami právního státu a za...

Podnět k přezkumnému řízení - Polyfunkční domy Lužiny

04. 09. 2017 Jak jsem slíbil ve svých předchozích článcích a mailech, připravil jsem podnět k zahájení přezkumného řízení v procesu posouzení vlivů na životní prostředí u tohoto stavebního záměru. Cílem podnětu je zrušení souhlasného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy se záměrem Polyfunkčních domů Lužiny.

Deník senátora

18.
09. 2017
10:00
Schůzka se zástupci Amnesty international ČR
Více
18.
09. 2017
12:00
Advokátní činnost
Více
19.
09. 2017
09:00
Pracovní jednání v Jablonci nad Nisou
Více
20.
09. 2017
08:30
Schůzka ve Fakultní nemocnici Motol k budoucímu fungování svépomocné ubytovny Klíček
Více
Celý deník senátora