Spravedlnost a účinné zákony.

Na půdě Senátu prosazuji transparentní politiku a spravedlivé zákony.

Připojte se k petici

Petice proti výstavbě Polyfunkčních domů u Obchodního centra Lužiny

Debata Korupce v Čechách

16. 04. 2017 Téma korupce silně rezonuje v českém (nejen) politickém prostředí. Transparency International letos zveřejnila Index vnímání korupce 2016, který ukazuje zhoršení oproti minulému roku o celých 10 míst nazpět. Spolu s platformou Rekonstrukce státu, sdružující na dvě desítky neziskových organizací, zmiňují neochotu ze strany (mnohých) politiků cokoliv měnit (viz hlasování poslanců...

Pražští senátoři vystoupili proti nekalým praktikám developerů

13. 04. 2017 Dne 10. dubna 2017 proběhlo další setkání platformy pražských senátorů, které bylo věnováno tématu nekalých praktik developerů. Setkání se účastnili jak občanské spolky, tak zástupci developerů, kteří prezentovali příklady dobré praxe. Cílem setkání bylo upozornit na opakující se nekalé chování některých developerů, k nimž patří převody práv sporné výstavby na...

Likvidace dětského hřiště za účelem další výstavby

04. 04. 2017 Občané Prahy 5 mě upozornili na další příklad bezohledného způsobu při plánování nových stavebních projektů. Poblíž Trnkova náměstí se chystá výstavba nového bytového domu, který má stát na pozemku dnešního dětského hřiště.

Deník senátora

18.
04. 2017
18:00
Účast na debatě Korupce v Čechách
Více
02.
05. 2017
08:00
Senátní den pro občany Prahy 5, 13 a Řeporyjí
Více
14.
04. 2017
09:00
Dovolená
Více
Celý deník senátora