Ochrana osobních údajů

Občan svým podpisem petice, registrací k newsletteru či kontaktováním Václava Lásky prostřednictvím dotazu či jinou formou na těchto internetových stránkách výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jeho uvedené osobní údaje pro účely jeho dalšího kontaktování v dané věci a souvisejících záležitostech. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu. Občan bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat. Údaje nebudou předávány žádným dalším osobám a využívány k žádnému jinému účelu než informování o aktivitách senátora Václava Lásky.

Provozovatel je jako správce povinen zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Občan tímto bere na vědomí, že Provozovatel ho tímto informuje a souhlasí s tím, že bude jeho osobní údaje zpracovávat za účelem informování o práci senátora Václava Lásky.


15 komentáře

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
 • followed this page 2019-12-19 16:26:23 +0100
 • followed this page 2019-11-12 22:36:55 +0100
 • followed this page 2019-08-12 17:22:28 +0200
 • followed this page 2019-07-09 10:36:23 +0200
 • followed this page 2019-07-01 23:19:33 +0200
 • followed this page 2019-06-27 19:55:15 +0200
 • followed this page 2019-06-26 18:21:59 +0200
 • followed this page 2019-06-26 14:31:08 +0200
 • followed this page 2019-02-19 16:36:38 +0100
 • followed this page 2019-02-15 10:20:04 +0100
 • commented 2019-02-14 10:34:02 +0100
  Zuzana Rajšnerová
 • followed this page 2019-02-14 10:28:06 +0100
 • followed this page 2019-01-04 11:04:10 +0100
 • followed this page 2018-11-03 16:00:27 +0100
 • followed this page 2018-09-05 15:27:56 +0200