Schůzka se zástupcem asociace Zelený kruh, 25.4.2017

Sešel jsem se s ředitelem Asociace ekologických organizací Zelený kruh, panem Mgr. Danielem Vondroušem, ohledně návrhu stavebního zákona, o kterém bude hlasovat Senát 31.5. 2017.

Pan Vondrouš mě seznámil s odmítavým stanoviskem Zeleného kruhu k několika sporným bodům vládního návrhu zákona a to:

- vyřazení veřejnosti z možnosti připomínkovat projekty bez plné EIA, včetně spaloven, průmyslových zón, skladových hal, průzkumů pro těžbu břidlicového plynu, uranu, uložení radioaktivního odpadu.

- vyloučení spolků z výčtu účastníků územních i stavebních řízení ve stavebním zákoně.

- kácení dřeva bez účasti veřejnosti.

- zrušení povinnosti svolat ústní veřejné projednání projektu.

- zrušení možnosti uložit investorovi zpracování variant záměru.

- znemožnění přezkumu závazného stanoviska.

Dlouhodobě vystupuji proti jakémukoliv omezení účasti veřejnosti v řízeních o stavbách a nekalým praktikám developerů. Jsou to zejména lidé žijící v bezprostředním sousedství staveb, kterým realizace a existence nové stavby opravdu výrazně ovlivňuje jejich život. Brát jim právo vyjadřovat se není dobrý počin a budu proti takovým snahám na půdě Senátu vystupovat.


1 komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • published this page in Registr lobbistů 2017-04-26 11:53:17 +0200