Schůzka se zástupci neziskovek o n.z. o azylu 26.10.2015

Jako zpravodaj novely zákona o azylu a pobytu cizinců na území ČR jsem požádal o schůzku s advokátem Pavlem Čižinským specializujícím se na migrační právo a Evou Drhlíkovou, advokátkou Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří se problematikou azylu dlouhodobě zabývají.

Na schůzce jsme hovořili o podobě této novely, problematických ustanoveních a o možných pozměňovacích návrzích, které by vedly k lepšímu zacházení s cizinci např. úprava lhůt na vyřizování žádostí o azyl či neomezený přístup cizinců k právní pomoci. Řadu jejich podnětů na pozměňovací návrhy jsem si ztotožnil a budu je předkládat jako zpravodaj na výboru VZOB 4.11.2015


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.