Schůzka s BOLT k návrhu změny silničního zákona

Dne 21. ledna 2020 jsem se sešel se zástupci provozovatele služeb BOLT v České republice. Předmětem schůzky bylo jednání o senátním tisku č. 174, návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony. Zástupci BOLT podpořili návrh, který postoupila Poslanecká sněmovna.