Schůzka se zástupcem Bankovní asociace

Dne 11. prosince 2018 jsem se sešel se zástupcem Bankovní asociace k tématu novely insolvenčního zákona a směnárenského zákona.

Zástupce Bankovní asociace se při schůzce přimlouval za podporu verze insolvenčního zákona, kterou Senátu postoupila Poslanecká sněmovna. Diskuze se týkala také sněmovních a případných senátních pozměňovacích návrhů, kdy zástupce asociace projevil podporu pozměňovacímu návrhu poslance Marka Bendy, který by zaváděl měkkčí pravidla pro osoby, které se zadlužily před rokem 2016, tedy před nabytím účinnosti nového zákona o spotřebitelských úvěrech. Zároveň vyjádřil obavy nad pozměňovacím návrhem poslance Jana Farského, který by rušil hranici 30% pro úhradu dlužné částky. 

Ve druhé části schůzky se nad rámec avizovaného tématu schůzky diskuze dostala k novele směnárenského zákona. Zde se Bankovní asociace staví proti zavedení možnosti odstoupit bez uvedení důvodů od směny do 3 hodin od jejího provedení. Důvodem je, že se problém týká jen některých směnáren v historickém centru Prahy, existují efektivnější metody řešení (maximální odchýlení se od kurzu, aktivnější dozor ČNB) a tato novela by z hlediska interního účetního systému bank představovala pro banky praktické komplikace. Ty by tak nakonec mohly v jejím důsledku od poskytování směnárenské činnosti bankami upustit.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.