Schůzka se zástupci RUBIKON Centrum, z.ú. ohledně novely insolvenčního zákona

Dne 20. listopadu jsem se sešel se zástupci RUBIKON Centrum, z.ú. kvůli novele insolvenčního zákona, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou.

Předmětem schůzky byla diskuze nad konkrétními ustanoveními novely insolvenčního zákona, které v pozměňovacích návrzích prosadili poslanci. Obavou části odborníků je, že některá nová ustanovení jdou proti smyslu zákona a staví překážky pro vstup do insolvence v podobě povinné minimální měsíčně hrazené částky a zavádí nejistotu ohledně přezkumu po uplynutí 5 let v insolvenci v případě, že oddlužovaná osoba nezvládla splatit alespoň 30% svého dluhu, ačkoliv vynaložila veškeré úsilí. Cílem zástupců RUBIKON Centrum, z.ú. bylo získat podporu pro pozměňovací návrhy, kterými  by Senát tyto nedostatky novely odstranil a vrátil upravené znění zpět Sněmovně.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.