Moje priority

1) Spravedlnost pro všechny

Český soudní systém si stále nezískal důvěru lidí. Zákony jsou nepřehledné a komplikované. Soudní spory nesrozumitelné a dlouho trvající. Vymahatelnost práva je nízká.

Mimo podpory jen srozumitelných a spravedlivých zákonů na půdě Senátu se po celou dobu mandátu věnuji přímé pomoci lidem ve svém obvodě. Vedu bezplatnou právní poradnu pro občany Prahy 5 a 13 zejména v jejich sporech se státem, úřady či samosprávou. Za šest let přišlo do mé právní poradny přes 530 lidí. Těm všem jsem poskytl právní radu a pomoc. Přes 60 z nich jsem zdarma zastupoval před soudem či úřadem.   

V šesti případech korupčního jednání jsem podal trestní oznámení. Ve čtyřech z nich byli pachatelé postaveni před soud. V okamžiku, kdy zákony (Ústavu) nerespektoval ani prezident republiky, jsem připravil ústavní žalobu i proti němu. 

2) Důstojné bydlení na Praze 5 a 13

Nejvíce nás na Praze 5 a 13 trápí megalomanská výstavba bez jakéhokoli ohledu na místní obyvatele. Kritický nedostatek veřejné vybavenosti nikdo neřeší. Ubývá zeleně a míst k aktivnímu odpočinku.

Proto jsem poskytoval intenzivní právní pomoc i jinou podporu místním lidem a spolkům brojícím proti nesmyslným projektům. Dosud se nám společně daří bránit hned několika z nich, jako jsou Polyfunkční domy Lužiny, Bytové domy Paprsek či Výhledy Luka na Praze 13. Ale také jsme zachránili dětské hřiště na Habrové, vyjednali otevření nové poštovní pobočky na Barrandově a úspěšně vyvinuli tlak na majitele zámečku Cibulka, aby nemovitost nabídl k prodeji, když se oni nechce řádně starat. Věnoval jsem se však i tomu, aby měli mladí florbalisté z Radlic kde trénovat, dětská vodácká skupina neztratila své kotviště na Smíchově a podpořil jsem též revitalizaci zahrádkářské kolonie Pod Majerovic v Jinonicích.

Vypracoval jsem 57 stran důvodných námitek v několika řízeních a 69 stran odvolání proti rozhodnutím místních stavebních úřadů. Sesbíral jsem 1957 podpisů pod peticemi proti výstavbě a vynaložil jsem 120 000 Kč za služby expertů na stavební právo.

V Senátu také bojuji proti připravovanému stavebnímu zákonu, který jde na ruku developerům. Tento zákon má nově například ze stavebních řízení vyřazovat obce, veřejnost a státní úřady, jejichž úkolem je před dopady staveb chránit zdraví, majetek, zeleň a památky. Pod záminkou rychlejšího řízení by se tak připravil prostor pro ničím neomezenou a nekontrolovatelnou výstavbu.

3) Senát zpět lidem

Od začátku svého zvolení jsem chtěl Senát a práci senátora přiblížit lidem. Abyste věděli, co každý den dělám, kde mě najdete a nebáli se na mě kdykoliv obrátit. My politici jsme tady pro Vás, ne obráceně.

Po celou dobu jsem na svém webu vedl otevřený kalendář a osobně jsem odpovídal na všechny e-maily či zprávy na Facebooku. A každý rok do vašich schránek putovaly tištěné noviny do schránek, ve kterých jsem shrnul své aktivity za minulý rok a aktuální kauzy, které jsem řešil.

Hodně rád jsem organizoval prohlídky Senátu a besedy pro školy, domovy seniorů a různé spolky. A poslední rok jsem zavedl i tradici „Kávy s Láskou“. Diskuzní dvě až tři hodinky u kávy vždy pro šest až osm lidí. Abyste i Vy měli možnost říct mi své názory, postřehy nebo cokoliv, co považujete za důležité. Do Senátu jsem na prohlídku či besedu přivedl přes 1000 lidí. Mimo to jsem jezdil na besedy za lidmi po celé zemi. Po školách, spolcích nebo hospodách jsem uspořádal na 60 besed. 

Potkávat se s Vámi mě baví. Realizuji tím jeden ze svých osobních cílů v politice. Přesvědčit Vás, že politika se dá dělat férově, otevřeně a slušně.

4) Sebevědomý stát

Jako člen zahraničního a bezpečnostního výboru jsem vždy hájil naše zakotvení v EU a NATO. Patříme na Západ a nemáme zapotřebí poklonkovat ani Rusku, ani Číně. Nebál jsem se ale kritizovat ani kohokoli jiného, pokud podle mého názoru škodil České republice či porušoval lidská práva. Hlasitě jsem se vymezil proti tomu, jak Saúdská Arábie systematicky škodí v Evropě, jak Turecko likviduje Kurdy, nebo i proti některým protievropským krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Byl jsem zpravodajem 27 zákonů, které se zejména zabývaly bezpečnostními složkami či zpravodajskými službami a navrhl jsem také několik usnesení. Například k problematice Turecka, Ruska či Saúdské Arábie. Všechny byly výborem přijaty.

5) Ochrana přírody a zvířat

Udržení vody v krajině, zachování půdy a oživení lesů musí být jedna z našich hlavních priorit. Proto jsem v Senátu pokaždé podpořil rozumná opatření, která se o to snaží a pomohl založit odbornou komisi k problematice sucha. Také jsem byl jedním z hlavních obhájců zvýšení trestů za týrání zvířat, aktivně jsem v Senátu loboval za zákaz kožešinových farem a brojil proti hromadnému používání jedu Stutox II na polích.