02 - Duben 2013 – Návštěva předsedy Evropské komise Barrosa v ČR

Za účelem slavnostního vyvěšení vlajky EU na Pražském hradě dne 3. dubna 2013 byl pozván tehdejší předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Ačkoliv je běžné, aby se podobných setkání účastnil také ministr zahraničních věcí, tehdejší ministr Karel Schwarzenberg nebyl pozván.

Zeman v souvislosti s ceremoniálem také podepsal evropský stabilizační mechanismus, tzv. Euroval. Barroso se následně setkal již jen s tehdejším premiérem Petrem Nečasem.

V čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy je stanoveno, že prezident zastupuje stát navenek. Stěžejní však je, že se podle čl. 63 odst. 3 jedná o tzv. kontrasignovanou pravomoc a podle odst. 4 za rozhodnutí spojená s těmito pravomocemi odpovídá vláda. Podle čl. 67 odst. 1 je pak vláda vrcholným orgánem výkonné moci, jejíž členové jsou pověřeni řízením ministerstev (čl. 68 odst. 2) a působnost ministerstev je dále upravena zákonem (čl. 79 odst. 1 a 2), čímž je míněn kompetenční zákon (č. 2/1969 Sb.). Ten ve svém §6 stanoví, že Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce a plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí. Z tohoto důvodu je proto značně nevhodné ministra zahraničních věcí nepozvat.

ZDROJE: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/na-hrade-uz-visi-vlajka-eu-zeman-podporil-i-euroval.A130403_075730_domaci_kop ; https://www.novinky.cz/domaci/297952-buh-vi-jak-to-ted-na-hrade-chodi-rekl-k-zemanove-solo-akci-s-vlajkou-schwarzenberg.html