43 - Duben 2018 – Usnesení senátního zahraničního výboru k angažmá prezidenta v kauzách Nikulin a novičok

Na angažmá prezidenta Zemana v případu hackera Jevgenije Nikulina a na zveřejnění informací o zaúkolování BIS pátráním po jedu novičok na území České republiky zareagoval svým odsuzujícím usnesením senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Konkrétně odsoudil veřejné prohlášení o úkolování BIS s tím, že zveřejnění pověření BIS k jakémukoliv úkolu prakticky znemožňuje splnění takového úkolu. Proto uvedl, že jej chápe jako zpochybňování zahraničně-politické orientace ČR, zpochybňování jejích spojenců a napomáhá k podpoře obvinění ze strany Ruska.

V případu Jevgenije Nikulina odsoudil zasahování prezidenta do tohoto případu a konstatoval, že nepovažuje za přípustné, aby z důvodu obhajoby zájmů Ruska prezident zpochybňoval kroky vlády a zákonnost právních procesů. Uvedl také, že toto jednání ohrožuje postavení ČR v rámci jejích bezpečnostních struktur a důvěru v její právní stát. Na závěr usnesení výbor konstatoval, že v tímto vyvrcholil dlouhodobý trend, kdy prezident obhajuje ekonomické a mocenské zájmy států, ke kterým nemá ČR spojenecké vazby, a které jsou v její neprospěch. Konstatoval také, že v upřednostňování této osobní agendy prezidenta republiky spatřuje bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko a vyzval prezidenta, aby respektoval Ústavou stanovené pravomoci a dalšího podobného jednání se zdržel.

ZDROJE: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/senat-milos-zeman-vyroky-novicok-nikulin_1804031625_kno ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-senatni-bezpecnosti-vybor-bis-jed-novicok-nikulin.A180403_152529_domaci_dtt