55 - Leden 2019 – Prezident Zeman se opětovně rozhodl nejmenovat docenty Ošťádala s Fajtem profesory

Poté, co mu Městský soud v Praze vrátil věc k dalšímu řízení, se prezident Zeman opětovně rozhodl nejmenovat Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta profesory.

Univerzita Karlova, se kterou jsou oba akademici spjatí, v návaznosti na toto rozhodnutí zvažovala opětovné podání správních žalob. Zeman již v minulosti na jaře 2015 odmítl těmto docentům podepsat jmenovací dekrety, přičemž ve svém zdůvodnění se odvolával na prohřešky kandidátů v minulosti. Právní zástupce prezidenta k opětovnému rozhodnutí uvedl, že prohřešky vytýkané v původním rozhodnutí „katalogizoval“ a zejména poukázal na „zásadní nedostatky ve jmenovacím řízení“. U Fajta údajně univerzita přešla to, že předložil nepravdivé informace, u Ošťádala zase nesoulad jeho styků s StB a etického kodexu školy.

Věc Zemanovi vrátil k dalšímu řízení v dubnu 2018 Městský soud v Praze na základě žalob Fajta, Ošťádala a Univerzity Karlovy. Soud upozornil prezidenta na to, že žádný orgán výkonné moci nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol. Proti tomuto rozsudku podal prezidentův právní zástupce v květnu 2018 k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost. Ten v červnu rozhodl o nepřiznání odkladného účinku této kasační stížnosti. Zemanův právní zástupce následně vzal celou kasační stížnost zpět s tím, že prezident ve věci rozhodne na základě podkladů, které si prostřednictvím ministerstva školství vyžádal od Univerzity Karlovy.

V únoru 2019 podala Univerzita Karlova dvě správní žaloby proti tomuto rozhodnutí prezidenta. Rektor Tomáš Zima k tomu uvedl „vzhledem k tomu, že se domníváme, že byla porušena pravidla pro jmenování profesory, což bylo i konstatováno v jednom z minulých rozsudků městským soudem, tak jsme dnes podali k Městskému soudu v Praze dvě žaloby proti rozhodnutí prezidenta republiky.“

Spor trvá již téměř čtyři roky.

ZDROJE: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-ostadal-fajt-univerzita-karlova_1901141248_pj ; https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2705135-prezident-nejmenuje-fajta-a-ostadala-profesory-univerzita-zvazuje-dalsi-zaloby ; https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejmenovani-profesoru-milos-zeman-prezident-univerzita-karlova-ivan-ostadal-jiri_1902111236_och