Petice proti výstavbě Polyfunkčních domů u Obchodního centra Lužiny

petice2.jpg

Tento rok bude Městská část Praha 13 rozhodovat o výstavbě tří věžáků u Obchodního centra Lužiny. Projekt obsahuje výstavbu tří bytových domů až o 15 podlažích. V těch dle původních záměrů mělo vzniknout přes 300 bytových jednotek.  

Seznámil jsem se s tímto projektem a mám k němu negativní postoj.

Navrhovaná výstavba polyfunkčních domů sebou nese několik nezanedbatelných negativních vlivů, které zásadně a trvale ovlivní kvalitu bydlení obyvatel na Lužinách, především pak občanů žijících v bezprostřední blízkosti Obchodního centra OC Lužiny.

Za největší rizika navrhované výstavby spolu s petičním výborem („Nechceme výstavbu polyfunkčních domů - Centrum Lužiny Praha 13“) a obyvateli Prahy 13 považuji:

  1. Soukromí obyvatel ve stávajících panelových domech bude velmi hrubě narušeno, a to vzhledem k těsné blízkosti zamýšlených staveb a vzhledem k jejich velikosti. Již v současnosti je v této oblasti vysoká kumulace staveb a vybudování 5 nových budov, převyšujících stávající domy, umocní stísněnost, zastíní je, omezí osobní prostor obyvatel a zcela znemožní výhled.
  2. V případě vybudování nového administrativně-obytného komplexu se rapidně zvýší provoz a také nároky na parkování v lokalitě. Nové rodiny budou chtít zaparkovat své další vozy, pro které nebudou mít zakoupená/určená místa v rámci parkování v objektech. Zákazníci OC Lužiny i hosté budou také využívat stávající parkovací místa – což povede k velkým problémům s parkováním pro místní obyvatele.
  3. Stavba ovlivní nejen obyvatele v těsné blízkosti, ale i ty ze sousedních sídlišť. Lužiny jsou mj. záchytným bodem pro parkování obyvatel z okolních vesnic ve Středočeském kraji, protože se zde nachází parkoviště (přímo u metra B). Toto je problém již v současnosti – jsou tak ztížené podmínky pro parkování místních obyvatel. Po výstavbě naroste počet přijíždějících vozidel, která nebudou mít kde zaparkovat a situaci vyřeší zaparkováním u jiných stanic metra (Luka, Hůrka) a v přilehlých ulicích. Přitíží se také městské hromadné dopravě, která už je nyní především ve špičce vytížená.
  4. V okolí plánovaných polyfunkčních budov se nachází několik základních a mateřských škol. Mnoho školáků dochází do škol pěšky a zvýšený provoz v této oblasti pro ně bude nebezpečný.
  5. Během celé výstavby po dobu několika let se kriticky zvýší hluk a znečištění. Přestože jsou v Oznámení záměru pro výstavbu stanovené maximální hodnoty pro hlučnost a doba, kdy můžou být hlučné práce prováděny, jakýkoliv zvýšený hluk bude mít kritický dopad na zdraví a psychiku místních obyvatel.

Několikaletá výstavba a následný chod budov zásadně ovlivní psychiku a zdraví všech obyvatel, kteří bydlí v přímé blízkosti zamýšlené stavby. Celý záměr však bude mít negativní dopad nejen na obyvatele na Lužinách, ale i vzdálenějších sídlištích. Jihozápadní město bylo v minulosti navrženo tak, aby bylo nejzelenější částí Prahy. Já i obyvatelé Lužin chceme, aby to tak zůstalo nadále.

Z výše uvedených důvodů odmítáme tuto výstavbu a požadujeme, aby byl její záměr zamítnut.

Podpořte nás a podepište naši petici

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (rozklikněte).

1,134 signatures

Podepište petici