Petice Výhledy Luka

Dne 31. května 2019 Stavební odbor MČ Prahy 13 zahájil územní a stavební řízení na bytový dům Výhledy Luka na křižovatce ulic Archeologická a Mukařovského.

Jedná se o čtyři bytové domy (na místě dosavadní zelené plochy přímo nad tubusem metra), které mají mít 10 a 12 nadzemních podlaží.  Dohromady budou obsahovat 189 bytových jednotek a 356 parkovacích stání. Oznámení o zahájení řízení je ke stažení ZDE.

výhledy_Luka_foto.jpg

Byl jsem osloven několika obyvateli s relevantními námitkami proti plánované podobě projektu.

Proto jsem se rozhodl finančně zajistit odborné zpracování námitek expertkou na stavební právo k tomuto územnímu řízení, aby je mohl stavební odbor a případný odvolací orgán posoudit.

Tyto námitky naleznete zde http://www.vaclavlaska.cz/namitky_vyhledy_luka

Stavební odbor Prahy 13 všech 108 námitek posoudil jako nedůvodné a dne 18.10.2019 schválil stavební záměr developera. Rozhodnutí naleznete ZDE:

Proti rozhodnutí se lze do 18. listopadu odvolat k Magistrátu hl. m. Prahy podáním u stavebního odboru úřadu Prahy 13. 

Odvolání k Magistrátu naleznete ZDE.

Níže můžete podepsat petici proti této výstavbě či napsat komentář, co si o výstavbě myslíte. Budu Vám také pravidelně posílat novinky o výstavbě.

Nenechme dál developery škodit na našem sídlišti! 

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (rozklikněte).

710 signatures

Podepište petici


535 komentáře

 • signed 2019-11-13 15:30:28 +0100
 • signed 2019-11-13 15:24:44 +0100
 • signed 2019-11-13 15:23:32 +0100
 • signed 2019-11-13 13:52:10 +0100
 • signed 2019-11-13 09:54:59 +0100
 • signed 2019-11-13 09:26:16 +0100
 • signed 2019-11-13 09:07:28 +0100
 • signed 2019-11-13 08:33:32 +0100
 • followed this page 2019-11-13 07:46:29 +0100
 • signed 2019-11-13 07:41:49 +0100
 • signed 2019-11-13 06:36:58 +0100
  Rozhodně nesouhlasím s touto výstavbou!
 • signed 2019-11-12 23:50:20 +0100
  Rozhodně nesouhlasím s touto výstavbou!

  -Stavění budov na zelených plochách BEZ NÁHRADY, již dosud způsobilo ZNAČNÝ ÚBYTEK zeleně, což má za následek snížení kvality prostředí.

  Jaká jsou pravidla ke změnám v územním plánu? Z jakých důvodů a za jakých podmínek je možné změny provádět? Kdo o těchto změnách rozhoduje?

  PROČ SE PLOCHY EVIDOVANÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU JAKO “ZELENÉ”, V DŮSLEDKU DO/PŘESTAVBY STARÝCH PROJEKTŮ NUTNĚ VYJMUTÉ Z KLASIFIKACE “ZELENÉ” A PŘEKLASIFIKOVANÉ NA “STAVEBNÍ”, NENAHRADÍ Z FONDU STAVEBNÍCH PLOCH?! Když je možné překlasifikovat “zelenou” plochu na stavební, PROČ NENÍ NAHRAZENA v adekvátní rozloze ze stavební plochy?

  - Se snížením kvality prostředí souvisí snížení kvality bydlení! Úbytkem zeleně mezi stávajícími domy se snižuje dostupnost “relaxačního prostoru”, zejména pro hůře pohyblivé obyvatele, kteří jsou odkázáni na doprovod další osoby (na procházky apod.)

  - Další výstavbou dochází ke znehodnocení stávajících bytů, přímo souvisí se zhoršením prostředí v jejich blízkém okolí!

  - Nedovedu si představit člověka, který by chtěl bydlet nad/v bezprostřední blízkosti tunelu metra! I když existují pokročilé stavební technologie, vždy bude docházet k určitému přenosu chvění z provozu metra. Jak/kde budou parkovací stání? Pod tunelem? Pod silnicí? Opět v bezprostřední blízkosti velmi zatíženého tunelu metra?!?

  Když se tak dozvídám inormace z tohoto resortu (a to nikoliv z fb atd.) jeden se neubrání uvažování o stavební/developerské mafii a provázanosti nejen se státní, ale i obecní správou. Že to ti “D” mají pořádně “zpracované”!
 • signed 2019-11-12 23:27:00 +0100
 • signed 2019-11-12 23:10:53 +0100
  Tereza Kremlickova
 • signed 2019-11-12 23:07:37 +0100
 • signed 2019-11-12 22:46:52 +0100
 • signed 2019-11-12 22:36:26 +0100
 • signed 2019-11-12 22:28:47 +0100
 • signed 2019-11-12 21:44:15 +0100
 • followed this page 2019-11-12 21:37:56 +0100
 • signed 2019-11-12 20:38:54 +0100
 • signed 2019-11-12 20:12:43 +0100
 • signed 2019-11-12 20:04:24 +0100
  Neumím si představit, že by tu stáli další panelové domy + nechci se probouzet za pomoci jeřábů.
 • signed 2019-11-12 19:53:38 +0100
 • signed 2019-11-12 19:53:21 +0100
 • signed 2019-11-12 19:46:38 +0100
 • signed 2019-11-12 19:39:14 +0100
 • signed 2019-11-12 19:37:28 +0100
 • signed 2019-11-12 19:17:41 +0100
 • signed 2019-11-12 18:36:54 +0100