09 - Říjen 2013 – Kontroverze kolem udílení státních vyznamenání

Jako kontroverzní se projevilo již první udílení státních vyznamenání prezidentem Zemanem dne 28. října 2013. Plánoval udělit in memoriam vyznamenání někdejšímu ministru zahraničních věcí z období Pražského jara, Jiřímu Hájkovi.

Jeho syn Jan se však odmítl na protest proti Miloši Zemanovi ceremoniálu zúčastnit a prezident tak vyznamenání jeho otci neudělil. Státní vyznamenání odmítl převzít také hudebním Vladimír Mišík.

Vzhledem k prezidentovu postoji ke komunismu poprvé své kandidáty na státní vyznamenání nenavrhla Konfederace politických vězňů. Mnozí kritizovali také Zemanovo rozhodnutí udělit státní vyznamenání Františku Čubovi, svému podporovateli a zemědělskému poradci, bývalému členovi KSČ a někdejšímu šéfovi slušovického zemědělského družstva. I někteří další z celkem dvaceti devíti oceněných byli přijímáni kriticky. Byli mezi nimi totiž hojně zastoupeni Zemanovi podporovatelé v prezidentské kampani či spolupracovníci (jedná se o konstatování podložených faktů, nikoliv o hodnocení, zda si tyto osoby vyznamenání skutečně zasloužily, či nikoliv). Vyznamenání si tak odnesl také Miroslav Grégr (někdejší ministr průmyslu a obchodu v Zemanově vládě, spoluzakladatel Spolku přátel Miloše Zemana), Jaroslav Vodička (kritizovaný předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, někdejší člen KSČ a pohraničník, který v té době byl předsedou krajské organizace Strany práv občanů na Ústecku), Jan Kříž (advokát a výrazný podporovatel Miloše Zemana), Jan Kůrka (bývalý sportovní střelec a zlatý olympijský medailista z letních her v Mexiku v roce 1968, kandidoval za SPOZ ve sněmovních volbách), Felix Slováček (hudebník a skladatel, podpořil Miloše Zemana v prezidentské kampani), Karel Srp (hudební publicista, jeden z hlavních představitelů kulturního sdružení Jazzová sekce, dle soudu byl neoprávněně veden jako spolupracovník StB – to je však mnohdy rozporováno a hrálo roli při budoucích snahách prezidenta Zemana jej nominovat do různých funkcí).

Z důvodu udělení státního vyznamenání Františku Čubovi zvažovala rodina oceněného sociálního demokrata Přemysla Janýra, že státní vyznamenání vrátí. Kriticky se k němu vyjádřil také například Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR: "Myslím si, že u lidí typu pana Čuby, kteří byli opravdu svázáni s minulým režimem, by to bylo dosti výjimečné a velmi zvláštní. Nevím totiž, do jaké míry jeho činnost před rokem 1989 může být srovnávána se zkušeností těch lidí, kteří za komunistů trpěli, nebo byli postiženi, nebo se výrazně podíleli na budování demokratické společnosti."

Slavnostního předávání státních vyznamenání se nezúčastnila většina rektorů vysokých škol z důvodu vyjádření solidarity a nesouhlasu s nepozváním rektora Masarykovy univerzity v Brně, Mikuláše Beka a rektora Jihočeské univerzity, Libora Grubhoffera. Nezúčastnil se ani tehdejší primátor Hlavního města Prahy Tomáš Hudeček nebo Bohuslav Sobotka - předseda ČSSD, která zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny. Vyjádřil tak nesouhlas s prezidentovým vměšováním do vnitrostranických záležitostí ČSSD. Celkem se ceremoniálu nezúčastnily desítky hostů.

ZDROJE: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jiri-hajek-medaile-zeman-28-rijen.A131031_214938_domaci_ahahttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-predal-vyznamenani.A131028_200401_domaci_jj ; https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/statni-vyznamenani-pro-byvaleho-sefa-jzd-slusovice-frantiska-cubu.A131024_1991872_zlin-zpravy_ras ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/seznam-vyznamenanych.A131026_140345_domaci_jj