16. schůze VZOB

Program:

1)    Schválení programu schůze

2)    Projednání senátních tisků

č. 121 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014 (VUZP, VZOB)
Předkladatel: ministr životního prostředí
Zpravodaj : P. Kunčar

č. 123 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015 (VHZD, VZOB)
Předkladatel: ministr financí
Zpravodaj : T. Jirsa

č. 124  -Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2015 (VZOB)
Předkladatel: ministr obrany
Zpravodaj : J. Táborský

3)    Informace předsedy, dokumenty EU a různé

Kdy?
21. 10. 2015, 10:00 - 12:00

Kde?
Zelený salónek, Senát PČR