6. schůze Senátu

Návrh pořadu 6. schůze Senátu

1. Senátní tisk č. K 009/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu předseda vlády Andrej Babiš

2. Senátní tisk č. 36 - Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie ministr vnitra Jan Hamáček

3. Senátní tisky č. K 006 a K 007/12 Balíček na boj s dezinformacemi - ministr vnitra Jan Hamáček

4. Senátní tisk č. 35 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Vladimír Koníček

5. Senátní tisky č. N 003/12, N 004/12 a N 005/12 – Návrhy směrnic a nařízení k DPH - ministryně financí Alena Schillerová

6. Senátní tisk č. 15 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018 ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

7. Senátní tisk č. 19 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

8. Senátní tisk č. 225 z 11. FO - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 2. čtení

9. Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů prezident republiky Miloš Zeman

Kdy?
01. 02. 2019, 10:00 - 18:00

Kde?
Senát PČR

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.