Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Polyfunkční domy Lužiny"

11. 12. 2018 Ve spolupráci se Zelenými a Piráty na Praze 13 a expertkou na stavební právo jsem vypracoval odvolání proti souhlasnému rozhodnotí Stavebního odboru se stavbou Polyfunkčních domů na Lužinách. Zde publikuji dopis, který jsem v souvislosti s tím rozeslal místním, kteří proti výstavbě podepsali petici. V něm je zároveň obsažené i...

O stavbě rozhodnuto tři dny po volbách

11. 12. 2018 Dopis občanům Lužin o schválení nepopulární stavby tři dny po volbách. 

Kdo stojí za věžáky na Lužinách?

10. 04. 2018 Dnes vyšel na serveru Euro.cz článek na téma projektu Polyfunčních domů, který shrnuje současný stav a poukazuje na napojení projektu na osoby blízké Martinu Romanovi.

Námitky k územnímu řízení - Polyfunkční domy Lužiny

04. 04. 2018 Zde naleznete zpracované námitky, které budu prostřednictvím místního spolku PD Lužiny podávat k územnímu řízení projektu Polyfunkční domy Lužiny. Jsem přesvědčen, že jsou pádné a velmi kvalitně zpracované a rád bych Vám je tímto nabídl k využití pro podání vlastních námitek. 

Polyfunkční domy Lužiny - územní řízení zahájeno

15. 03. 2018 Dopis občanům Lužin o zahájeném územním řízení u projektu Polyfunkční domy Lužiny a další plánované kroky proti výstavbě.

Podnět k přezkumnému řízení - Polyfunkční domy Lužiny

04. 09. 2017 Jak jsem slíbil ve svých předchozích článcích a mailech, připravil jsem podnět k zahájení přezkumného řízení v procesu posouzení vlivů na životní prostředí u tohoto stavebního záměru. Cílem podnětu je zrušení souhlasného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy se záměrem Polyfunkčních domů Lužiny.

Připomínky k záměru výstavby Polyfunkční domy

14. 03. 2017 Zde si můžete pročíst připomínky, které jsem minulý měsíc zasílal na odbor ochrany prostředí MHMP k projektu Polyfunkčních domů - centrum Lužiny. Další námitky naleznete též na webové stránce zelených a pirátských zastupitelů na Praze 13.

Záznam vystoupení z veřejného projednání projektu Lužiny

07. 03. 2017 7. 2. 2017 jsem se zúčastnil veřejného projednání záměru stavby Polyfunkční domy - Centrum Lužiny. Jako dlouhodobý kritik tohoto projektu jsem během projednání zmiňoval připomínky, které jsem shromáždil od občanů žijících v postižené lokalitě, stejně tak jsem místnímu spolku vystupujícímu proti záměru nabídl podporu při hledání právního zastoupení v této...

Veřejné projednání projektu Polyfunkční domy Lužiny

31. 01. 2017 Plán výstavby Polyfunkčních domů Lužiny nepříjemně pokročil. Výstavbu podpořila MČ Praha 13.

Architekt Jihozápadního města odmítá stavbu Polyfunkčních domů

04. 05. 2015 Měl jsem tu čest ve své kontaktní kanceláři přivítat pana architekta Ivo Obersteina. Pan Oberstein zvítězil v roce 1968 v anonymní soutěži na projekt Jihozápadního Města v Praze , jehož realizace dala vzniknout na svou dobu unikátní sídelní výstavbě Prahy 13. Za tento a mnoho dalších projektů byl pan Oberstein...

Boj proti věžákům na Lužinách pokračuje

03. 03. 2015 Všimli jste si pražští, jak velkou část předvolební kampaně v Praze zabral boj proti nové výstavbě výškových budov? Napříč politickými stranami všichni slibovali, jak budou bojovat proti dalším mrakodrapům v Praze a tak. No a máme po volbách. V Praze 13 se chystá výstavba dalších tří až dvacetišesti patrových věžáků...