Polyfunkční domy Lužiny - územní řízení zahájeno

Dopis občanům Lužin o zahájeném územním řízení u projektu Polyfunkční domy Lužiny a další plánované kroky proti výstavbě.

Vážení občané Lužin,

rád bych Vás informoval o současném vývoji ohledně polyfunkčních domů u OC Lužiny. Tento týden bylo zahájeno územní řízení, do kterého se mohou do 30 dnů přihlašovat spolky. Již pracuji ve spolupráci s advokáty, kteří se specializují na stavební právo, na připomínkách, které budu spolu s místním spolkem a Piráty a Zelenými na P13 podávat. Velkou část námitek již máme zpracovaných v našem podnětu k zahájení přezkumného řízení posudku vlivů na životní prostředí (EIA), který jsem minulý rok poslal na Ministerstvo životního prostředí. O tomto podnětu ještě nebylo rozhodnuto, očekávám rozhodnutí tento měsíc.

Celý podnět najdete zde

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/vclavlska/pages/1114/attachments/original/1506500809/podnet_stanovisko_EIA_MZP.pdf?1506500809 

Pokud máte ještě nějaké nové připomínky, které bychom mohli zapracovat do námitek v rámci územního řízení, prosím, pošlete mi je co nejdříve.

Minulý měsíc bylo také zahájeno řízení o kácení dřevin na parcele, kde by měly budovy stát. O to je možné žádat již před zahájením samotného územního řízení. Minulý týden proběhlo ústní projednání v této záležitosti, kterého se zúčastnil můj právní asistent jako jeden ze zástupců místního spolku.  Na projednání jsme rezolutně odmítli jakékoliv kácení stromů a náhradní výsadbu. Odbor pro životní prostředí MČ Praha 13 sám vyloučil možnost přesazení stromů, které by takové zacházení nepřežily. Bylo poukázáno na EIA, podle které byla doporučena varianta stavby, která umožní převážnou většinu stromů zachovat a na skutečnost, že investorem předložená varianta je odlišná. Požadavek na zamítnutí žádosti k pokácení byl podpořen také právními argumenty, kdy podle starších rozsudků je nutné zvolit variantu projektu, která bude co nejšetrnější k okolnímu prostředí. Což tato není.

V případě (snad nepravděpodobného) rozhodnutí vyhovujícímu žádosti o pokácení jsem připraven se zapojit i do odvolacího řízení a dále bojovat za zájmy okolních obyvatel a kvalitu jejich života. Byli jsme také ubezpečeni, že samotné pokácení stromů bude realizováno až v návaznosti na platné stavební povolení a se samotnou realizací stavby.

O dalším vývoji Vás budu informovat. Slibuji, že udělám maximum proto, aby byly všechny naše námitky a připomínky uplatněny ve všech správních řízeních.

S přátelským pozdravem

Václav Láska


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.