Veřejné projednání projektu Polyfunkční domy Lužiny

Plán výstavby Polyfunkčních domů Lužiny nepříjemně pokročil. Výstavbu podpořila MČ Praha 13.

Přestože se dlouho o projektu Polyfunkčních domů - centrum Lužiny na veřejnosti neobjevovalo moc informací, v nedávné době se odehrál další posun. Zpracovatelé dokumentace a posudku dodali 11. 1. 2017 aktuální verze dokumentů s doplněnými informacemi, což v praxi znamená, že začala běžet lhůta pro vyjádření se k informacím předkládaného záměru. Je proto nezbytné do termínu 10. 2. 2017 zaslat připomínky na oddělení posuzování vlivů na životní prostředí MHMP.

Zároveň bych Vás rád upozornil na termín veřejného projednání, které se má konat již 7. 2. 2017 od 16:30 v kulturním domě Mlejn. Při příležitosti veřejného projednání je možné dát dostatečně jasně a veřejně najevo nesouhlas obyvatel se záměrem. Jedná se o jednu z posledních šancí jak realizaci tohoto projektu zastavit.

Situace je velmi vážná, neboť příslušné odbory Magistrátu hlavního města Prahy, městské části Prahy 13 a Institut plánování a rozvoje k posuzovanému návrhu už vyjádřily souhlasné stanovisko se záměrem.

Jediná naděje na odmítnutí návrhu tak spočívá v intenzivní občanské aktivitě.

Osobně se chystám se k záměru vyjádřit, uvítám proto jakékoliv podněty a připomínky.

Zároveň budu rád, pokud úřady oslovíte též sami za sebe, případně v rámci občanských spolků, které proti Polyfunkčním domům Lužiny vystupují. Pokud se v dané lhůtě veřejnost k záměru dostatečně zřetelně vyjádří, je pravděpodobnější, že jí úřady vyjdou vstříc a zohlední její požadavky. Proto Vás chci požádat o Vaši pomoc v tomto nesnadném úkolu.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.