Nové „koronavirové“ zákony aneb co a jak se Vás může týkat

Následujícím příspěvkem Vám s dovolením jako váš senátor shrnuji vše, co bylo v posledních dvou dnech přijato Parlamentem jako nové zákony reagující na koronavirovou krizi. Nebojte, nepůjde vůbec o to, co je dobře nebo špatně, či kdo má jaké zásluhy. Ale chci Vám do srozumitelné řeči shrnout, jaké nové zákony byly přijaty. Panují kolem toho nejasnosti a přitom to pro mnoho z Vás může být důležité. Ta řeč zákonů je někdy fakt složitá. Tak jsem si dovolil Vám to přeložit do lidštiny. Pojďme na to:

1) Změny v čerpání ošetřovného

Ošetřovné je nově rozšířeno na všechny zaměstnance pečující o děti před dovršením 13 let věku. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče nově také po celou dobu, co budou školy a školky zavřené a budou muset zůstat s dětmi doma. To dle odhadů může být až do poloviny května, klidně i déle. Ošetřovné je po dobu pandemie mimořádně rozšířeno také na případy, pokud se musíte starat o osoby jakéhokoliv věku s různými stupni závislosti. To se vztahuje klidně i na vaše dědečky a babičky a na poruchy autistického spektra. Dříve bylo také možné, aby se rodiče pouze jednou v této domácí péči vystřídali. Nově, s ohledem na možnou délku trvání zavedených opatření, je možné se takto vystřídat vícekrát a ošetřovné stále pobírat.

Co že to ošetřovné je a jak o něj požádat?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření škol a školek se uplatňuje tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“. To vydává škola, kterou dítě navštěvuje. Žádající rodič tuto žádost vyplní a předá svému zaměstnavateli.

Pokud se rodiče v péči chtějí vystřídat, rodič (nebo jiná osoba), která péči přebírá, uplatní nárok na ošetřovné tiskopisem, který si stáhnete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zookpo

2) Odpuštění minimálních záloh na zdravotní i důchodové pojištění pro OSVČ

Bylo schváleno všem OSVČ na období březen až srpen 2020 odpuštění záloh na zdravotní i důchodové pojištění v rozsahu minimálních záloh. Považují se v tomto rozsahu za zaplacené. Pokud jsou vaše pravidelné měsíční zálohy vyšší, 2.352 Kč na zdravotním a 2.544 Kč na důchodovém pojištění se vám měsíčně odpouští. Platit musíte jen částku navíc. Pokud provozujete vedlejší samostatně výdělečnou činnost, na důchodovém pojištění se vám takto odpouští částka 1.018 Kč měsíčně. V tomto schváleném období nenabíhá ani penále. A pokud pravidelnou zálohu v tomto období přece uhradíte, započte se vám za září. Pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny je pak posunutá povinnost pro jeho podání do 3. srpna 2020. Pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ rovněž. A nemusíte se bát, výpadek za období březen až srpen se nezapočítává do následného výpočtu důchodů, takže se vám o to nesníží.

3) Pozastavení EET

Původně měla od 1. května 2020 naběhnout tzv. 3. a 4. vlna EET. Byl však schválen její odklad. A spolu s tím bylo schváleno pozastavení i všech ostatních povinností plynoucích z EET. Jedinou výjimkou je povinnost zabránit zneužití a podvodům se systémem. Povinnost plnit evidenční povinnosti plynoucí z EET se pozastavují na celou dobu trvání nouzového stavu a 3 celé následující měsíce.

4) Odklad přijímacích zkoušek a maturit

Dle nynějších odhadů se počítá se znovuotevřením škol přibližně v polovině května. Jelikož v tomto období tradičně probíhají maturity a přijímačky na střední školy, byla schválena pro tento rok nová pravidla. Pro přijímačky je stanoveno, že mohou proběhnout nejdříve 14 dní po návratu všech do škol. V případě maturit mohou proběhnout nejdříve dokonce až 21 dní po návratu do škol. Nejpozději ale do 30. června, protože se počítá se zachováním klasických letních prázdnin v červenci a srpnu. Pro tento rok se u maturit také výjimečně nebude u společné (státní) části konat písemná zkouška z češtiny a z cizího jazyka. Zůstává také zachována možnost konat opravnou zkoušku v případě neúspěchu.

Pokud však školy nestihnou otevřít do 1. června, maturity se konat nebudou. Namísto toho bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby úspěšně mohl složit maturitu také.

To je prozatím vše. Pokud by Vám bylo cokoli nejasné, ptejte se buď na mém facebooku (Václav Láska - Právo s Láskou) nebo mi pošlete mail na [email protected]. Pokusím se Vám v nějakém přiměřeném čase na vaše otázky odpovědět. Držte se, přátelé.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.