Otevřený dopis

Pane JH omlouvám se Vám. 

 

 

Před časem se na mě s žádostí o pomoc obrátil pan JH. Pamětník událostí v srpnu 1968 a následného rozhánění demonstrantů v srpnu 1969 na Václavském náměstí. V den státního svátku 28. září chtěl zapálit svíčku u sochy sv. Václava. Hlídka strážníků Městské policie mu v tom zabránila. A to, ačkoliv jich tam už řada zapálená byla. 

Požadovali po něm okamžité upuštění od jednání, opuštění prostoru památníku a legitimaci jeho i jeho partnerky. Nechtělo se jim, když si mysleli, že nic neprovedli. Ale po několika minutách strážníkům vyhověli a oba se legitimovali.

Pánovi se postup strážníků nelíbil. Obrátil se na mě i primátora Hřiba se stížností na postup Městské policie. Přišlo mu neuctivé, aby mu v den státního svátku kdokoliv zakazoval uctít památku, a ještě mu za to vyhrožoval pokutou. Napsal jsem tedy řediteli Městské policie s tím, že by obzvláště vůči pamětníkům v den státního svátku bylo vhodné chovat se shovívavě, lidsky a nebránit jim uctít památku pokojným zapálením svíčky. Zvláště když popsané jednání lze jen těžko považovat za jakkoliv společensky škodlivé chování. Natož, aby jim hrozila pokuta a byli od památníku vyhnáni.

V odpovědi pan ředitel uvedl, že postup strážníků přezkoumala inspekce a neshledala jej v rozporu se zákonem či interními předpisy. Vysvětlil mi pohled městských strážníků. A i to, že si to s panem JH už vyříkali.

Měli jsme věc za uzavřenou. Pan JH chápal, že i práce strážníků není vždy procházka růžovou zahradou. A že se prostě jen v daný okamžik sešlo spousty emocí. Chtěl nad tím mávnout rukou. Avšak nikoli úřední šiml.

Přiblížily se Vánoce a 19. prosince pan JH dostal dárek. Byl to příkaz od Úřadu Městské části Praha 1 k zaplacení pokuty 2x 1.500,- Kč (jednou on a jednou jeho partnerka). Za přestupek, kdy pan JH a jeho partnerka neprokázali svou totožnost hned na první pokyn, ale až po opakovaném vysvětlení strážníků, že se legitimovat musí. Několik minut zpoždění se splněním pokynu za dvakrát 1.500,- Kč.

Mimochodem miluju doručování různých příkazů těsně před Vánoci. Vnímám to jako zbabělou snahu zkrátit dotčenému čas na odvolání. A vlastně i jako takovou pomstu. Však mi ti ukážeme, kdo je tu pánem.

I samotný text příkazu je plný argumentačních perel. Pokud se legitimujete až po opakované výzvě, pak dle dané úřednice jste naplnili skutkovou podstatu přestupku, kdy „následek jednání je zcela v rozporu se zájmy společnosti.“ Úřednice doufá, že pokuta „bude mít na jmenovaného zejména výchovný vliv ve smyslu, že v budoucnu nedojde z jeho strany k recidivnímu přestupkovému jednání.“

Pán si nechtěl kazit Vánoce a pokutu se rozhodl zaplatit. Nechtěl navíc riskovat další výdaje, když při neúspěšně podaném odporu by mu úřad napálil ještě povinnost nahradit náklady řízení. Víte, ono 3.000,- Kč za pětiminutové zpoždění z prokázáním totožnosti, když jdete vzdát úctu padlým při tragické události, kterou pamatujete, pro pár lidí v důchodovém věku? To samo o sobě bolí.

A tak si přišel jen postěžovat. Je obyvatelem mého volebního obvodu. Já jeho smutek sdílím. Ano, není třeba mi předkládat nález Ústavního soudu, že občan je povinen poslechnout jakýkoli příkaz strážníka. Přestupek se prostě stal. Ale uložená pokuta doručená těsně před Štědrým večerem? S odůvodněním, ze kterého čiší spíš arogance a nadřazenost, než jakékoli pochopení té události?

Chtěl bych pro pana JH alespoň nějakou morální satisfakci. A tak jsem přistoupil k tomuhle dopisu.

Pane JH, jako Váš senátor se Vám omlouvám za z mého pohledu příkoří a ponížení, kterého se Vám dostalo ze strany státní moci. Vážím si lidí, kteří jsou pamětníky událostí roku 1968. Lidí, kteří na ně nezapomínají a připomínají si je. Mrzí mě konflikt s městskými strážníky. Jsem rád, že ten se podařilo vzájemně urovnat a najít pochopení pro obě strany. A mrzí mě, že zcela zbytečně do toho hledaného porozumění vlítnula úřednice, která buď měla potřebu ukázat Vám, kdo je tu pán, anebo prostě jen tu svoji práci seká jak Baťa cvičky, s nulovou ochotou a schopností vnímat specifika případů, o kterých rozhoduje.

Mějte se hezky. A příští rok se mi před výročím prosím ozvěte. Půjdeme tu svíčku zapálit spolu.

Václav Láska


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.