Příprava na plénum

Senátní tisk č. 284 - Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 

Senátní tisk č. 290 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Kdy?
17. 07. 2020, 12:00 - 16:00

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.