5. schůze Senátu

Program schůze:

 1. Senátní tisky K 184/11, K 185/11 a K 186/11 - Sdělení o posílení zásad subsidiarity a proporcionality a výroční zprávy Komise o vztazích s vnitrostátními parlamenty, subsidiaritě a proporcionalitě
 2. Senátní tisk č. K 1/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě
 3. Návrh zákona o zpracování osobních údajů
  /senátní tisk č. 25/
 4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
  /senátní tisk č. 26/
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 24/
 6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
  /senátní tisk č. 31/
 7. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017
  /senátní tisk č. 324/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 30/
 9. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
  /senátní tisk č. 32/ (1. bod odpoledního jednání)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 23/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 29/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 27/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 28/
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
  /senátní tisk č. 22/
 15. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu
  /senátní tisk č. 1/
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018
  /senátní tisk č. 3/
 17. Petice na podporu biotroniky
  /senátní tisk č. 314/
 18. Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv 
   (poslední bod před polední pauzou)
 19. Návrh na změnu ve složení orgánů Senátu
Kdy?
30. 01. 2019, 10:00 - 19:00

Kde?
Senát PČR

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.