Plán EU na omezení držení zbraní

V nejen odborné veřejnosti je hojně diskutován návrh evropské směrnice, která má zpřísnit držení zbraní. Nastudoval jsem celý návrh, který přichází s cirka deseti novými opatřeními a zpracoval k němu podrobnější zprávu, kterou budu v Senátu prezentovat.

Z těch veřejně nejdiskutovanějších bodů mohu vybrat, že nepodporuji zařazení poplašných, signálních, salutních, akustických zbraní a napodobenin zbraní do kategorie „C“, tedy zbraní, které je možné držet jen se zbrojním průkazem. Považuji to za opatření zbytečně omezující a administrativně nákladné, když nemá žádný dopad pro boj s terorismem či kriminalitou obecně. Může naopak vést ke zcela zbytečné kriminalizaci lidí, kteří by takové (z mého pohledu nikoli nebezpečné) věci drželi, ač by byly zakázány. Neřkuli nejasné definice toho, co je to vlastně napodobenina.

Naopak podpořím zákaz držení a obchodování se znehodnocenými zbraněmi kategorie „A“ (zejména vojenské a automatické zbraně). A to z důvodu, že v EU nejsou jednotná pravidla pro znehodnocování zbraní, některé státy znehodnocení provádějí nedbale a tyto nebezpečné a zakázané zbraně pak lze reaktivovat. Navíc právě takovéto reaktivované zbraně byly prokazatelně použity při teroristických činech ve Francii a Španělsku.

Ne zcela jednoznačný postoj pak mám k zvažovanému zákazu původně automatických zbraní upravených na poloautomaty a civilních poloautomatických zbraní se vzhledem automatů. Takových zbraní je v Česku legálně drženo na 50.000 kusů zejména pro lovecké a sportovní účely. Chápu, že takové zbraně jsou opět nebezpečné z hlediska možného reaktivování na plné automatické. Na druhou stranu (na rozdíl od zbraní znehodnocených) jsou legálně drženy, sledovány a tedy jejich nákup teroristy je značně znesnadněn (na rozdíl od nesledovaných „znehodnocených“ zbraní). Také není znám případ, že by touto zbraní byl spáchán teroristický čin. A případný zákaz těchto zbraní může vést k tomu, že se minimálně část z nich ze sféry legální a sledované přesune do sféry ilegální. Z těchto důvodů se tedy spíše přikláním k názoru, že tento zvažovaný zákaz je zbytečný a neužitečný. A nepodpořím jej.

Názor jsem si udělal i na ostatní zvažovaná opatření. Pokud by kohokoli z Vás zajímalo, jaký názor na další konkrétní opatření budu na půdě Senátu hájit, jsem Vám k dispozici na emailu.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.