Příprava na 12. schůzi Senátu

Dnes se budu věnovat nastudování těchto senátních tisků:

  • Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014
  • Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k informaci vlády České republiky o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
  • Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU
  • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014
Kdy?
16. 09. 2015, 11:00 - 18:00

Kde?
Senát PČR