Příprava na 13. schůzi VZOB

Program schůze:

č. 110 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 92   - 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních území České republiky v roce 2015

č. 93  - Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014

 č. 109 - Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO
       "Active Fence" v Turecké republice
č. 94 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě

č. 114 - Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

Kdy?
28. 07. 2015, 09:00 - 18:00

Kde?
Praha