Příprava na 7. schůzi Senátu

Senátní tisk č.37 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Senátní tisk č. 38 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Senátní tisk č. 39 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů


Senátní tisk č. 40 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 45 8/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Celý program je k nalezení zde.

Kdy?
06. 03. 2015, 09:00 - 12:00

Kde?
Praha