Příprava na 8. schůzi Senátu

Senátní  tisk  č.  331 - Návrh  senátního  návrhu  zákona  senátora  Zdeňka  Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení

Senátní  tisk  č.  20 - Návrh  senátního  návrhu  zákona  senátora  Zdeňka  Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení

Senátní tisk č. 47 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů  a  zákon  č.  219/2000  Sb.,  o  majetku  České republiky  a  jejím  vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů –1. čtení

Senátní tisk č. 44 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení  souhlasu  s  ratifikací  změny  harmonogramu  Mezinárodní  úmluvy  o  regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012  a v Portoroži dne 18. září 2014

Senátní tisk č. N 007/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované  z  Iniciativy  na  podporu  zaměstnanosti  mladých lidí

Kdy?
04. 05. 2015, 15:00 - 19:00

Kde?
Praha