Příprava na schůzi VZOB

Tento den se budu zabývat nastudováním následujících tisků:

 č. 57  - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015 (VZOB,

 č. 58  - Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014 (VZOB)
Předkládá: ministr obrany

 č. 59  - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen - prosinec 2014 (VZOB)
Předkládá: ministr obrany

Kdy?
17. 04. 2015, 09:00 - 17:00

Kde?
Praha