Schůze Výboru pro zahraniční věci, bezpečnost a obranu

Program:

1)​ Schválení programu schůze

2)​ Projednání senátních tisků

č. 238 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017

Předkládá: ministryně financí

Zpravodaj: H. Mezian

 

č. 240 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

Předkládá: ministr dopravy

Zpravodaj: Z. Brož

 

č. 241 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Zpravodaj: T. Jirsa

 

č. 248 - Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2017 (VZOB)

Předkládá: ministryně obrany

Zpravodaj: F. Bublan

 

č. 250 - Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2017 (VZOB)

Předkládá: ministryně obrany

Zpravodaj: F. Bublan

 

3)​ Informace k účasti ČR ve Stálé strukturované spolupráce v oblasti společné obrany (PESCO) – za účasti zástupce MO ČR a MZV ČR

 

4)​ Informace předsedy, dokumenty EU a různé

5)​ Stanovení termínu příští schůze

Kdy?
03. 04. 2018, 10:00 - 13:00

Kde?
Senát

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.