Schůzka se zástupcem Asociace realitních kanceláří 17. 10. 2016

Setkal jsem se zástupcem Asociace realitních kanceláří, ta má několik připomínek k chystanému Návrhu zákona o realitním zprostředkování, který je připraven k projednání na vládě. Tento návrh je historicky první právní úprava realitního zprostředkování zvláštním zákonem, a proto jsem toho názoru, že by měl být připraven pořádně.

Na schůzce jsme se shodli především na tom, že v návrhu je nejvíce problematická otázka úschovy peněz, jejíž úpravu návrh zákona téměř vůbec neřeší. V praxi je však úschova, kterou zprostředkovávají realitní kanceláře, velmi riziková, protože zde může docházet k řadě podvodů.

Spolu s Asociací realitních kanceláří jsem tedy toho názoru, že by úschova peněz realitním kancelářím měla být zakázána. Pokud by tato změna návrhu zákona neprošla, zasazuji se alespoň o nastolení přísných a jasných pravidel, za kterých by realitní kanceláře mohly úschovu peněz provádět, tak aby nemohlo docházet k zaměňování peněz klienta s penězi realitní kanceláře.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.