Setkání účastníků Květnového povstání

Na slavnostním setkání účastníků Květnového povstání českého lidu jsem si střihnul tuhle řeč:

"Smysl setkání jako toto je dvojí: ten první je připomenout události Května 45 a vzdát hold těm, kdo povstali k boji za svobodu a poklonit se těm, kdo v tomto boji položili své životy. Druhým smyslem je varovat. Varovat před opakováním hrůz minulosti.

Velký český novinář Ferdinand Peroutka, který se v květnu 1945 vrátil z koncentračního tábora, napsal: „2. světová válka měla titul boje proti fašismu. Slavným jejím výsledkem bylo, že byl poražen ten fašismus, který sám sebe nazýval fašismem. Zmateným jejím výsledkem bylo, že nebyl odstraněn fašismus, který sám sebe fašismem nenazývá“. Kdy jindy než dnes si můžeme uvědomovat pravdivost jeho slov.

Rasismus, víra v nadřazenost některých národů a sní spojená xenofobie, tyto základní kameny fašistické či nacistické ideologie, doposud nebyly odstraněny. Projevy nenávisti naplňují internet a někdy dokonce zaznívají i ve veřejných vyjádřeních.
Nenechme se zmást tvrzením autorů těchto nenávistných projevů, že jim nejde o nic jiného než o obranu „našich hodnot“! Naše základní hodnota je tolerance, láska či přinejmenším respekt k bližnímu. Existuje-li nějaký způsob, jak naplnit reálným obsahem heslo „Věrni zůstaneme“, jež můžeme číst na pomníčcích padlých z Května 45, tak je to bojovat s oním fašismem, který, jak říká Peroutka, v Květnu 45 poražen nebyl."

Většinou si píšu projevy sám, ale tenhle mi připravil poradce našeho senátního výboru. Moc se mi líbil a s chutí jsem ho přednesl.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.