Účast na schůzi Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

PROGRAM

  • Zahájení 16. schůze výboru a schválení programu
  • Senátní tisk č. 160 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  • Senátní tisk č. 129 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
  • Projednání peticí doručených Senátu PČR
  • Sdělení předsedy výboru
  • Podněty a připomínky senátorů
  • Návrh termínu 17. schůze výboru

 

Kdy?
09. 12. 2015, 10:00 - 12:00

Kde?
Senát PČR