Projev k záměru výstavby ruského kola na Praze 5

Dne 22. září jsem se zúčastnil zasedání zastupitelstva městské části Praha 5, kde jsem veřejně přednesl své připomínky k plánované výstavbě ruského kola v této městské části. Celý přepis projevu si můžete přečíst dále ve článku.

Když jsem se dozvěděl o záměru vybudovat vyhlídkové kolo, vnímal jsem, že proběhne o tomto záměru nějaká diskuse – zda ano nebo ne, v jaké podobě, potom že bude nějaká soutěž, aby se v případě schválení záměru dostalo městské části co nejvíce zajímavých nabídek, z kterých vybere tu s nejlepšími podmínkami.

 

Když jsem dostal do ruky smlouvu o nájmu pozemku provozovatele kola, která už je uzavřena, byl jsem nepříjemně překvapen.

 

Hovoříme tady o smlouvě, která je v podstatě nevypověditelná, uzavřená na dobu 20 let. Bez jakékoli diskuse vy, kteří řídíte městskou část, zavazujete k mimořádnému závazku městskou část na dalších 20 let i vaše následovníky, bez možnosti výpovědi smlouvy, bez sjednání sankcí, které by městskou část chránily a jistily její práva po dobu trvání smlouvy.

 

Záměr pronajmout pozemek na provozování vyhlídkového kola jste vyvěsili dle § 36 zákona o hl. m. Praze na 15 dní na úřední desku. Přece víte, k čemu tento paragraf slouží. Slouží k tomu, aby se široká veřejnost mohla seznámit se záměrem městské části něco učinit, slouží k tomu, aby široký okruh uchazečů mohl předložit své nabídky, aby se městské části sešlo co nejvíce nabídek a ona mohla vybrat tu, která bude pro ni nejlepší. Zákon stanoví nejkratší možnou dobu 15 dní, ale to jsou myšleny nejjednodušší věci – když chcete pronajmout zahrádkářskou kolonii zahrádkářům. Vy jste tuto lhůtu zvolili pro pronajmutí pozemku na vybudování vyhlídkového kola s předpokládanou investicí 200 mil. Kč. Opravdu si myslíte, že někdo mohl reálně v 15denní lhůtě věc promyslet, připravit projekt za 200 mil. a se záměrem se přihlásit? Nemohl. Jediný, kdo to mohl udělat byl subjekt, který byl dopředu informován o celé věci a který byl vybrán. Nejednalo se tady o žádné zjišťování možností, o hledání nejlepšího záměru, jednalo se o zadání zakázky konkrétnímu subjektu, který byl dopředu vybrán. Jen tomu trochu překážel zákon. Zvolili jste tu nejkratší 15denní lhůtu, dodrželi jste dikci zákona, to vám nikdo nemůže popřít, ale záměr a účel zákona jste obešli.

 

Krátké pozornosti zaslouží i subjekt, který tuto smlouvu dostal. Je to nová společnost s ručením omezením založená 14 dní před vyhlášením záměru, společnost se základním kapitálem 12 tisíc Kč bude provádět investici za 200 mil. Kč.

 

Ke smlouvě samotné. Sice jste si tam dobře nadiktovali povinnost nájemce proinvestovat 200 mil. Kč a vybudovat tam atrakci, kterou jste si popsali, ale tuto povinnost jste si nezajistili žádnou sankcí. Jediná sankce ve smlouvě je možnost vypovězení smlouvy v případě, že nebude zahájen provoz vyhlídkového kola v dohodnutém termínu. Tato sankce neřeší ani podobu kola, ani výši investic. Naopak sankce proti městské části jsou značné. Dojde-li k ukončení smlouvy předčasně pro nemožnost využívání předmětu nájmu na straně městské části, je smluvní pokuta pro městskou část 2 mil. Kč za každý rok, kdy by měla smlouva trvat, včetně opce, což je 20 let, plus nárok na úhradu investic – jsou předpokládány 200 mil., plus náhrada ušlého zisku, kterou si určí provozovatel. Jestli řekne, že je to 5 nebo 10 mil. ročně – záleží na něm.

 

Trochu matematiky. Maximální zisk městské části z této smlouvy se pohybuje kolem 13 mil. za 20 let, možná smluvní sankce jen ze smluvní pokuty za stejnou dobu je 40 mil., náklady investic 200 mil., náklady ušlého zisku dle toho, co si vyčíslí nájemce – mohou být řádově až 100 mil. Znamená to, že proti 13milionovém zisku vystavíte riziko vystavit se sankci ve výši až půl miliardy korun.

 

V této souvislosti je třeba dodat, že jste si dohodli, že tato smlouva není podřízena rozhodování obecních soudů, sjednali jste si rozhodčí doložku – prý je to obvyklé na městské části, mám s tím velmi negativní zkušenosti.

 

Kolegu musím zklamat, že nebudeme znát názor soudu na platnost této smlouvy, neboť je tady sjednaná rozhodčí doložka, která vylučuje rozhodování obecních soudů.

 

Smlouvou jsem velmi nepříjemně překvapen a znovu zopakuji jednoduchou matematiku, která v tom je. Je to nenápadná, nevypověditelná smlouva s neznámým subjektem, který je nově založen, se základním kapitálem 12 tisíc Kč, nulovým majetkem, která v optimálním případě může městské části přinést 13 mil. Kč za 20 let, a proti tomu možná sankce řádově ve stamilionech korun za stejnou dobu.

 

I v případě bezvadné realizace této smlouvy, kdyby nedošlo k žádné aplikaci sankcí a smlouva by byla dodržena, městská část na svůj úkor ke své škodě zajistí neznámému subjektu nevypověditelný možná stamilionový business na dobu 20 let. To by bylo k další samostatné diskusi.

 

Z pohledu právníka říkám: uzavření této smlouvy nemá nic společného s dobrými mravy, s péčí řádného hospodáře a nemá nic společného ani se zdravým rozumem.


2 komentáře

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • followed this page 2016-11-22 13:03:10 +0100
  • published this page in Novinky 2016-10-05 22:11:04 +0200