Zákon o financování politických stran

Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. Skutečný původ peněz ale většinou není možné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran tak často dochází k „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí.

Je tedy nutné, aby strany hospodařily transparentně, a znemožnily tak černé financování jejich činnosti a volebních kampaní.

A proto chci na půdě Senátu prosadit zákon o financování politických stran, který zavede:

 • transparentní účty na veškeré účetnictví
 • veškeré finanční transakce nad 20 000 Kč pouze bezhotovostně
 • samostatný transparentní účet pro veškeré příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň
 • vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny
 • výroční a finanční zprávy v elektronické podobě k dispozici online
 • auditování stranických firem podle pravidel, která dopadají na politické strany
 • povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele
 • rotace auditorů (maximálně 5 let po sobě)
 • nezávislý kontrolní mechanismus, který bude aktivně prověřovat hospodaření stran a kampaní (a to i na základě informací z médií či podnětů občanů).

V jaké jsme fázi:

Zákon je nyní v Poslanecké sněmovně, a tedy pečlivě sleduji legislativní proces. Jakmile přijde do Senátu, budu zvažovat pozměňovací návrhy. Zároveň jsem v Senátu předložil novelu zakazující velkoplošnou politickou reklamu nad 8 m² během předvolebních kampaní. Podle dostupných údajů bylo jen v roce 2013 během kampaně do Poslanecké sněmovny utraceno přes šedesát milionů korun pouze za venkovní reklamu. Přitom billboardy mají prakticky nulou výpovědní hodnotu pro voliče. Jsem přesvědčen o tom, že se tím podaří politiky a političky zas o něco více přiblížit k lidem, protože se už nebudou moci spolehnout jen na masivní a předražené billboardové kampaně.


1 komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
 • commented 2015-01-20 15:30:11 +0100
  Děkuji Venco za vizi a nastíněnou cestu jak k ní dojít, možná by jsme, ale mohly nastínit ještě jednu cestu řešení a to zakázat reklamu politických stran a uskupení, které jdou do voleb. Tak by jsme nemuseli komplikovaně dohlížet na financování stran. Většinou jednoduchá řešení jsou ty správná bez možnosti, aby je každý mohl obcházet. Každé médium bude muset pod hrozbou pokuty vždy dát stejný prostor všem ostatním politickým uskupením a v tu chvíli máme i zabezpečený rovný přístup k prezentaci bez reklamy ke všem ať mají či nemají peníze. Nakonec by se nám stalo to, že by raději žádné komerční média žádnou stranu neprezentovali, jelikož by nejspíš dostali pokutu a nemohli by dát prostor všem ostatním stranám a uskupením a občané by si museli informace hledat sami na www stránkách jako má SZ nebo i Ty osobně za které Tě mimochodem moc chválím a děkuji Ti za ně, nebo ještě lépe by sami voliči museli chtít a být v politických uskupeních, které volí, aby měli ty informace 100%. Tak aby fungoval stranický aparát může zůstat příspěvek od státu stejný, akorát bych ho snížil a rozmělnil mezi další uskupení, která by získala 2%. Reklamou bych snad neoznačil jakýkoliv informativní článek nebo Tv šot kde by se jednalo o politice nebo by prezentoval politik své názory,ale ve stejné míře by museli média informovat i o akcích a názorech jiných politických subjektů, které se k dané situaci ten den nebo i dříve vyjádřili. Otevřeně si myslím, že je to na spuštění nového veřejnoprávního programu pod ČT kde se budou prezentovat všechna politická uskupení a jiné komerční média si budou muset dávat pozor, aby informovali vyváženě a dávají stejný prostor všem. Každá politická strana, která má více než 2% volebního potenciálu bude mít zákonem zaručený prostor v médiích jako ta největší strana. Podle mě je tohle společenská nutnost a jedině tak se snad povede vymýtit problém s financování stran, jelikož v podstatě nebudou žádné peníze potřebovat :) Věřím tomu, že se to dá když se bude chtít. Minimálně tento můj návrh můžeš kdykoliv navrhnout, když se někdo nebude ochoten v prvopočátku bavit o Vašich návrzích jak řešit financování politických stran a uskupeních. Držím nám všem palce ahoj Josef Pova SZ Litvínov.